Depla en de inspraak: een slepend verhaal

Depla“Vertragingen bij Stadsbrug” koppen de lokale media. Lokale politici roepen Wethouder Depla naar de raadskamer. En zoals altijd, als hij een tikje in het nauw zit, reageert hij een beetje geïrriteerd. “Ik had u van tevoren ook wel kunnen vertellen, dat als er geprocedeerd zou worden tot aan de Afdeling, er een vertraging zou komen”. Redelijk verhaal, leek mij zo. Of zijn inspraak en beroep wellicht beter te kaderen in de politieke plannen?

Nu is het zo, en daar blogde ik al eerder over, dat de fasering van de stadsbrug sowieso een giller is. De wethouder van verkeer weet al dat er sprake is van een sneller groeiende verkeersbehoefte dan dat we nu aan oplossingen werken. Tevens is met aanpassingen om aan de Prins Mauritssingel te komen én de aanpassingen aan de A50, er een redelijke kans dat Nijmegen een onbereikbaar eiland wordt. Wellicht leuk voor links, maar onbestaanbaar voor partijen die met de stad vooruit willen.

Maar nu over procederen. Volgens mij zijn projecten op te delen in 3 soorten:

  1. Risicoloze projecten: een verbouwing of renovatie, of gewoon een wijkverbetering waarvan de bewoners van zo’n wijk het grotere nut zien.
  2. Risicotrekkende projecten: projecten waarbij veel stakeholders betrokken zijn. Denk aan buurt én milieubelang. Maar dit alles binnen een behapbaar kader.
  3. Juridisch monstreuze projecten: enorme projecten, waarbij zoveel financiële, ecologische en woongenotsbelangen spelen, dat het vrijwel zeker is dat niemand zich bij de reguliere besluitvorming neer zal leggen. Vergeet niet, dat procederen duur is, waardoor eerder bij di soort belangen naar de Rechter gestapt wordt.

Ik ben er van overtuigd dat 60% van de projecten tot categorie 2 behoort. En daarmee kan een wethouder zich niet verschuilen achter de waarschijnlijkheid van beroep en procederen. Hij zal moeten kneden en moeten voorlichten. Hij zal moeten luisteren en overleggen. Dan is de gang naar de rechter prima te voorkomen.

Maar de stadsbrug hoort onder de 3e restcategorie. Wethouder Depla had hierin gelijk. Als je een tracé van de DAR tot Visveld legt, krijg je vanzelf een rechtszaak. En dat vertraagt. Maar daar is gelukkig een oplossing voor: gewoon eerder beginnen. Dus vandaag nog: een metro naar Arnhem en het doortrekken van de A73!

One thought on “Depla en de inspraak: een slepend verhaal

  1. tobias

    Een goede observatie, maar het neemt niet weg dat er soms mensen zijn die procederen ondanks alle praten en masseren. Zij willen het algemeen belang niet zien of worden gebruikt door belangenorganisaties die hun politieke of maatschappelijke gelijk willen halen. Ze willen bewijzen dat ze iets kunnen tegenhouden en dat is dan weer goed voor de achterban. De vertragingen zijn ergerlijk maar ergerlijker is dat de stad doorgaat met het uitvoeren van onderdelen van het project die de bereikbaarheid van de stad nog verder belemmeren; de omvorming van de A325 tot stadssingel. let op de files stad in en stad uit vanaf november. Wel weer aardig thema voor de verkiezingen. Bewijs geleverd, kunnen we dan zeggen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *