Kies Wijzer: de fictie van de reserveringen

Sowieso is het al een slecht plan om je reserves in te zetten voor een structureel tekort. Als je immers in het normale leven weet dat je ieder jaar meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, zal je je spaarrekening van oma zien verdwijnen als sneeuw voor de zon. Toch is er heus wel wat voor te zeggen om wat van je reserves nu in te zetten om de klap van de crisis wat minder hard te laten aankomen. Dan moet je alleen wel weten hoe groot die reserves zijn.

De Socialistiese Partij laat keer op keer weten dat zij niet hoeven te bezuinigen -behalve op beleidsambtenaren (sic!)-. De SP wil overgaan tot het inzetten van de reserves van de gemeente. Bovendien stelt hun fractievoorzitter Hans van Hooft in menig debat dat deze reserves €100 miljoen groot zijn. De schat. Hij begrijpt vermoedelijk niet helemaal waar hij het over heeft. Dus leg ik voor u, waarde lezer, even uit hoe het zit. Dan kunt u het weer aan de hoofdrekenaars van de SP verklaren.

Laat ik allereerst eens laten zien waar de reserves van de gemeente Nijmegen uit bestaan:

Bron: Stadsrekening 2008 Gemeente Nijmegen, getallen in duizenden

Haakt u alstublieft niet af op enkele getalletjes, want bovenstaande tabel is kinderlijk eenvoudig. Het gaat slechts om de meest rechter kolom. Die geeft de laatste officiele stand weer. Ik kan u verzekeren dat er sinds dat moment geen 100 miljoen bij een post is opgeteld.

Allereerst zien we dat er Algemene en Bestemmingsreserves zijn. Dat is al fundamenteel. De Bestemmingsreserves zijn spaarpotten die we voor grote projecten hebben gevuld. Daar zat weliswaar €85,5 miljoen in, maar die zijn dus al “bestemd”: we gaan het geld uitgeven aan hetgeen erachter staat vermeld. Dat moet. Voor een toelichting op deze bestemmingen verwijs ik u naar de Stadsrekening. De reserve strategische investeringen, om dat toch maar toe te lichten, is bedoeld om strategisch te investeren (deze stand is in werkelijkheid lager omdat we in het afgelopen jaar hebben geïnvesteerd in o.a. het Warmtenet-project). Investeren is het uitgeven van geld om hier op termijn meer geld aan over te houden. Je kunt ook deze post dus zeker niet gebruiken om bijvoorbeeld een ambtenaar te betalen, want dat levert immers geen geld op.

De Algemene Reserves zijn een ander verhaal. De saldireserve is wel degelijk een buffer. Maar wel een buffer met een harde afspraak:

Bron: Stadsrekening 2008 Gemeente Nijmegen

Momenteel is de saldireserve €30,87 miljoen groot. Als we bedenken dat er in Nijmegen 162.900 inwoners zijn zien we dat de grenzen nu liggen op een ondergrens van €19,5 miljoen en een bovengrens van €34,72 miljoen. We zitten dus al onder de bovengrens! Natuurlijk zou men kunnen betogen dat we kunnen dalen tot €19,5 miljoen. We kunnen deze 10 miljoen dan gebruiken voor incidentele tegenvallers. We missen dan voortaan wel de renteinkomsten over deze tien miljoen (€400.000). Structureel. Bovendien is er de afspraak dat, indien we onder de ondergrens komen, we alles gaan doen om deze reserve weer op peil te brengen. Dat zou, na een tegenvaller, dan dus vanaf 2012 kunnen gebeuren. Een ramp voor de stad.

De Nuon-reserve biedt ons jaarlijks een rente-inkomst waarop we structureel rekenen. We hebben dan ook al jaren geleden afgesproken hier helemaal vanaf te blijven, tot er een buitengewone kans komt om dit geld in te zetten. Daar wordt nu wel over gesproken, maar toevoegen aan de gewone uitgaven van de gemeente is niet mogelijk.

En nu? Er is dus maximaal €10 miljoen aan buffer. De omvang van de bezuiniging van het Rijk aan de gemeente is nog niet bekend, maar D66 Nijmegen gaat veilig zitten met €20 miljoen. Met andere woorden, als er niet wordt bezuinigd, zijn we in (10/20=) een half jaar door onze reserves heen!

En dan? Geen idee. Onder curatele bij Rijk en Provincie? Verkoop van de het Goffertpark aan MOJO-concerts? Onbetaalde ambtenaren?

Als u het eens wilt meemaken, stemt u op 3 maart 2010 op de Socialistiese Partij!

Twee filmpjes van afgelopen zaterdag:


2 thoughts on “Kies Wijzer: de fictie van de reserveringen

  1. Hear hear! Ik hoop van harte – in het belang van Nijmegen – dat de SP fors gaat verliezen. (Hun houdbaarheidsdatum is überhaupt al op, van Hooft senior heeft geen plek meer om speeltuintjes aan te leggen). Goed van je om ze om de oren te slaan met keiharde feiten. Maar ja, de SP schreeuwt wat in het rond en creëert daarmee wel een beeld dat blijft hangen en dat scoort. Zucht..
    Helaas doet Groen Links Nijmegen hier ook in iets mindere mate aan mee.
    Keep up the good work!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *