Heumensoord. Drie groene vliegen in een klap.

Een paar weken terug zond ik een brief naar dagblad De Gelderlander. En vandaag verscheen deze brief plotsklaps tussen de ingezonden stukken. Weliswaar ingekort -zo werkt dat nu eenmaal-, maar toch tot mijn grote tevredenheid. Omdat u niet allen de Gelderlander leest, én omdat u wellicht de onvertkorte versie wilt lezen, druk ik die hieronder af.

Verkoop van Heumensoord slaat drie groene vliegen in één klap

Tijdens de bespreking van het coalitieakkoord “Werken aan een duurzame toekomst” in de gemeenteraad bleek er bij de Socialistische Partij groot bezwaar tegen de eventuele verkoop van Heumensoord. Daags na de aankondiging van een “protest-actie” sloten zich daar de VVD en CDA bij aan. De eenzijdige kritiek, waarbij slechts het kappen van bomen wordt bekritiseerd, doet geen recht aan de duurzame plannen die in het coalitieakkoord voor meer en beter groen in Nijmegen zijn opgenomen.

 
In tijden van bezuinigingen dienen alle overheidstaken opnieuw onder de loep te worden genomen. Dat leidt soms tot zware keuzes. Maar bij de beoordeling of het verstandig is om Heumensoord te verkopen kan men eenvoudig concluderen dat we hier veel goeds kunnen doen voor de groen- en recreatiewaarde van Nijmegen.
 
Er worden namelijk drie vliegen in één klap geslagen door de verkoop.
 
Allereerst ontstaat er ten zuiden van Nijmegen een groot aaneengesloten natuurgebied in deskundige handen, niet langer afhankelijk van –te krappe- gemeentelijke budgetten en eventueel bouwijverige besluitvorming. Door Heumensoord te verkopen aan Natuurmomenten is het gebied voor altijd in veilige handen. Het komt namelijk in het bezit van een vereniging met bijna een miljoen leden, die het beheren en behouden van natuur als doelstelling heeft. In het koopcontract wordt natuurlijk vastgelegd dat het natuurgebied voor iedereen toegankelijk blijft en defensie tijdens de Vierdaagse daar een kampement op mag blijven slaan.
 
Ten tweede ontvangt de gemeente een aanzienlijk bedrag indien het gebied verkocht wordt. Dit geld wil de coalitie inzetten om extra groen te verwerven in wijken en stadsdelen waar momenteel een grote behoefte is aan meer groen. Denk hierbij aan het Waterkwartier, Wolfskuil, Willemskwartier, een stukje in Oost en het centrum.
Naast het realiseren van nieuw groen, is het ook mogelijk met deze gelden bestaand groen te verwerven en zo duurzaam te beschermen tegen bouwplannen. Kortom, er zijn vele mogelijkheden om met de opbrengst van Heumensoord groen in de stad een geweldige impuls te geven.
 
Tot slot bespaart de gemeente de jaarlijkse onderhoudslasten voor Heumensoord. Dit bedrag, ongeveer een ton per jaar, kan een belangrijke bijdrage leveren aan de noodzakelijke besparingen die ons te wachten staan.
 
De actievoerders wensen te focussen op de –professionele- keuze van Natuurmonumenten om gedeelte van het gebied weer oorspronkelijk heidelandschap te maken. Zij gaan voorbij aan de geweldige kans die deze ecologische keuze biedt; zowel natuur als recreatie krijgen een impuls door het verbeteren van het leefgebied van bedreigde diersoorten als de zandhagedis, gladde slang en zadelsprinkhaan. Bovendien kan de recreant straks genieten van een mooi afwisselend landschap van heide en eiken/berkenbos.
 
De oppositie lijkt elkaar gevonden te hebben in een eenvoudig actieplan, waarbij de beeldtaal aan hun zijde is: Boskap lijkt altijd moreel “fout”. Toch ben ik benieuwd of men ook inhoudelijk wil weerleggen waarom deze impuls voor zowel Heumensoord als het stadsgroen een slechte is. Een ambitie van deze omvang in bezuinigingstijd realiseren is een winst voor de natuur, de natuurgenieter en de stad.
 
Tobias van Elferen
Raadslid voor D66 in Nijmegen

5 thoughts on “Heumensoord. Drie groene vliegen in een klap.

 1. Het is zonder meer interessant om deze visie op de verkoop van Heumensoord te lezen. Je zou inderdaad ook verwachten dat het natuurbeheer in perfecte handen is bij een organisatie als natuurmonumenten. Ik zou toch ook enkele mogelijke nadelen onder de aandacht willen brengen.

  De democratische controle vermindert drastisch als Heumensoord in handen komt van Natuurmonumenten. Nu kunnen partijen in Nijmegen nog ter verantwoording worden geroepen door burgers, maar om invloed uit te oefenen op het beleid van Natuurmonumenten is een stuk omzichtiger.

  Als je de site van Natuurmonumenten leest zie je dat er in 2009 maar liefst ruim 80.000 mensen hun lidmaatschap hebben opgezegd. Ik heb gesproken met de nodige van deze opzeggers en ze zeggen dat ze niet langer een organisatie kunnen steunen die zulke drastische natuuroperaties uitvoert zoals ook gebeurt bij het project Heiderijk waarbij vele tientallen hectaren bos worden ‘omgevormd’ tot open heidevelden.

  De gemeente Mook-Middelaar heeft in het afgelopen decennium hun bos verkocht aan Natuurmonumenten en moet nu met lede ogen aanzien wat er allemaal staat te gebeuren als de volgende fases van het heiderijkproject zouden doorgaan. Er staan immers nog enkele ‘mulderskop’-acties op het programma rondom het mookerslot en verder. Daar is nu moeilijk democratisch iets tegen te doen vanuit de gemeente.

  In je bericht suggereer je dat in het gebied oorspronkelijk heidegebieden waren, maar dat is afhankelijk van welk tijdstip je kiest. Als je enige tijd verder terug in de tijd gaat waren er gewoon loofbossen: heide komt niet oorspronkelijk voor in Nederland en ontstaat alleen door massale boskap, als niets anders meer wilt groeien.

 2. Ik ben het geheel eens met Tobias. Bos is niet de enige en zaligmakende vorm van natuur. Daarnaast is natuurmonumenten een ervaren beheerder met oog voor toegankelijkheid van terreinen.

 3. Over de verkoop van Heumensoord heb ik persoonlijk geen standpunt, maar de argumenten van de tegenstanders zijn zwak. Ook ik heb wel wat mensen gesproken die hun lidmaatschap van Natuurmonumenten opzegden, daarvan is me vooral bijgebleven dat ze doof (willen) zijn voor ecologische argumenten en alleen maar denken in termen van bos. maar laten we wel wezen: er blíjft een heel groot bosgebied bestaan ten zuiden van Nijmegen, ook als er in de volgende fase nog wat meer bis gekapt wordt. Ik heb verschillende mensen ontmoet die het weer terugbrengen van een meer open landschap rondom Jachtslot de Mookerheide toejuichen – winst voor landschap én bijzondere soorten.

 4. What a great quality article! This is awesome content with thoughtful viewpoints and persuasive content. I’ve learned some new things about this subject. I am totally impressed with your writing style and presentation. Thank you.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.