Groene piketpaal citadel geofferd op monistisch altaar

Het was een superspannende begrotingsbehandeling gisteravond in de Nijmeegse Raad; met de zorgen van de crisis, een haperende ontwikkeling in de Waalsprong én een raadslid van coalitiepartij Groen Links dat tegen de begroting stemde, kregen de geduldige luisteraars waar voor hun geld. Het was voor mij ook een spannende avond, want ik wilde in de plannen van de Citadel een groene borging aanbrengen. Dat mislukte.

Het zat zo: de gemeenteraad raad mocht wensen en bedenkingen geven. Omdat er in de toekomst minder geld beschikbaar komt voor de ruimtelijke kwaliteit in de Citadel (het nog te bouwen ‘centrum’ van Nijmegen Noord), was het van groot belang dat de raad nu aangaf wat ze daarin acceptabel vond. De politieke visie op groen, die ik namens de fractie D66 uitdroeg, was helder. Waar de ‘normale’ ruimtelijke aspecten (straatbreedte, aantal boompjes, wijze van parkeren) slechts zien op leefomgevingskwaliteit, is groen meer dan dat. Het kent ook tweetal nevengeschikte waarden, namelijk ecologie en educatie/opvoeding. Ik schreef daar eerder dit over. Waar je voor de eerste waarden kunt zeggen dat je het voorstel van de ontwikkelaar afwacht en dan de afwegingen met overige omgevingsfactoren maakt, kan dat volgens mij bij de twee andere waarden niet. Je moet daar als publiek orgaan nu al je “njet” op geven.
Dat laatste vond mijn mede-indiener, het CDA ook. En na mijn betoog, de VVD ook.

De PvdA kon niet instemmen met mijn amendement. Zij willen geen strobreed in de weg zitten bij het ontwikkelen van nieuwe opties. Dat kan natuurlijk. Ik ben het daar weliswaar niet mee eens om voornoemd argument, maar het is een te volgen betoog.

Maar Groen Links stemde tegen, omdat ik een gat van 6 mln zou schieten in de exploitatie. Ze wilden wel instemming geven als mijn wens wat minder stellig zou zijn. Men had concreet moeite met de expliciete aankondiging geen steun te verlenen aan bouwplannen in de natuur. En toen begon er een waarschuwingslampje te branden.

Gepland groen ten ZZW van de Citadel (klikken voor vergroting)

Formeel is het heel simpel. Als de gemeenteraad een wens of bedenking formuleert, dient het College dat mee te nemen in haar vervolggesprekken en onderhandelingen met de overige ontwikkelaars. Jan van der Meer, wethouder Waalsprong én groen, tevens card-holding member van Groen Links, had dus met mijn amendement aan de slag gemoeten. Groen bewaren kost altijd geld; immers, bouwgrond levert geld op, natuur kóst per m2 geld. Van der Meer moest dus ergens anders geld gaan maken in het Citadelplan.

Als Groen Links gisteren tegen het plan heeft gestemd om op die wijze de eigen wethouder niet te voorzien van een natuurreddende opdracht, dan moet het stevig bij zichzelf te rade gaan waar het staat in dit dualistisch stelsel. Als het daarentegen écht vindt dat het bebouwen van natuur een prima optie is om onze financiële positie in de Waalsprong te verbeteren, hoeft het slechts zijn naam te veranderen. Dat gaat sneller.

6 miljoen euro is veel geld. Om groen te redden is er wellicht extra hoogbouw in de Citadel nodig. Bijvoorbeeld. Plannenmakers hadden dat voor ons kunnen uitwerken. Het is echter een bedrag dat Van der Meer mij nooit eerder heeft verteld. Als hij al tot op dit niveau weet hoe de Citadel er precies uit gaat zien, hadden we wellicht beter dáár over kunnen vergaderen gisteravond. Dan had zijn fractie geen monistische zeperd hoeven doorstaan, waarmee het de deur op een fikse kier heeft gezet voor bebouwing van natuur, die ingeklemd tussen EHS en Natura2000 blijkbaar maar twee doelen kent: beeldkwaliteit en geldopbrengsten.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *