“Njet”-politiek anno 2011: De VVD in Nijmegen

Het lijkt me een helse klus. Na de tegenvallende verkiezingsresultaten van 2010 moest en zou er een feller VVD-geluid gaan klinken in Nijmegen. Waar fractievoorzitter Veldman bekend stond om nuance, gedegenheid en voortvarendheid, moest er meer échte VVD-taal gesproken worden. Iets met asfalt, belastingverlagingen, dat soort werk. Het werd ballengooien naar de progressieve coalitie.

Ik vind het ook altijd lastig. Het is in de politiek af en toe prettig om je eigen verhaal los te laten en je totaal te storten op de fouten in het verhaal van de ander. Want de ander máákt nu eenmaal soms fouten die je niet kunt laten liggen. Maar Veldman, in zijn poging weer eens een skippybal op de coalitie werpen, maakt het soms wel heel bont.
Zo verscheen vanmiddag van zijn hand een nieuwe weblog over de enorme bezuinigingen die op Nijmegen afkomen en hoe de coalitie daarop reageert. Hij stelt dat er een oorverdovende stilte heerst, sinds de noodroep van Dr. R. Zwart, fractievoorzitter van de PvdA, over de aanstaande bezuinigingen. Hij doet een greep uit de populaire termendoos; “achterkamertjes”, “meer informatie van College naar de coalitiepartijen”, “stil zitten”, het kan allemaal niet op.
Hij vergeet daarbij -gemakshalve- de mogelijkheid dat de koninklijke weg wordt gevolgd. Daarbij stellen de drie fracties vast dat voor de draconische bezuinigingen er wellicht aan het eigen akkoord kan worden getornd. Vervolgens:

  • zorgt de coalitie dat zij binnen de fracties twee zaken op orde heeft:
    1. Iedere fractie voert inhoudelijke en  deugdelijke dagelijkse politiek. Niks stilzitten dus;
    2. Iedere fractie zorgt dat zij voor zichzelf, in lijn met verkiezingsprogrammae, leden en achterban, welke rek zij redelijk acht ten opzichte van het akkoord. Ik mag toch aannemen dat de VVD dit ook aan het doen is. Niks achterkamertjes dus.
  • vervolgens wachten de coalitiepartijen, zoals alle partijen dat moeten, op de stukken behorende bij de Perspectiefnota. In dit stuk bespreken we normaliter de koers die het College van B&W gaat varen voor de inrichting van de begroting vanaf 2012. Bovendien heeft het College aangegeven(PDF) dat zij in dit stuk met mogelijkheden komt om de extra bezuinigingen op te vangen. Dat zal een zware kluif gaan worden. De stukken voor deze nota komen binnen een maand.

Wat wil Veldman nu echt? Eist hij achterkamertjes? Wil hij een officiële onderhandelingsronde optuigen een week voordat het College met opties naar de raad komt?

Het zou de voorheen pragmatische heer Veldman sieren als hij zich weer zou richten op zijn eigen inhoud. Dan zal ik, in wederdienst, mijn uiterste best doen om in het debat te verzwijgen dat de haast onmenselijke bezuinging van €20 mln op minima-, reïntegratie-, en welzijnsbeleid uit Den Haag komt. Waar de VVD de scepter zwaait.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.