Opinieartikel in de Gelderlander

In mijn niet aflatende pogingen om mijn inzichten over de stad voor het voetlicht te brengen, schreef ik met mijn coalitiecollegae uit de gemeenteraad een opinieartikel voor de Gelderlander. En zowaar, vorige week kreeg het stuk een plekje in onze lokale krant. Omdat u echter waarschijnlijk niet erg vaak een exemplaar koopt van deze krant,  zal ik het artikel graag voor u op mijn site plaatsen.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is belangrijk voor de stad Nijmegen. Zowel als zorginstelling, als opleidingsplek én als werkgever verdient het steun van het stadsbestuur, ook als het ziekenhuis in de toekomst wil uitbreiden. Dat is op de huidige locatie die grenst aan het groene park Jonkerbosch echter nauwelijks meer aan de orde, menen Tobias van Elferen, Pepijn Boekhorst en Janne Hendrix. Gelukkig is er een oplossing nabij voor eventuele uitbreidingen.

Het CWZ is een groot ziekenhuis met een regionale functie. Dit zorgt er niet alleen voor dat mensen van heinde en verre de specialismen komen bezoeken, maar ook dat er bijzondere arbeids- en opleidingsplekken beschikbaar zijn. Dit brengt met zich mee dat er voor bijna 4000 werknemers parkeerplek moet zijn, in de nabijheid van hun werkplek. Dit is geen eenvoudige opgave. De gemeente heeft het parkeren in beheer, slechts het onderhoud neemt het ziekenhuis voor zijn rekening. De groei van het ziekenhuis leidde er eerder al tot een oplossing om  medewerkers bij het Goffertstadion te laten parkeren, hetgeen door de onregelmatige werktijden van het ziekenhuis tot een  gevoel van onveiligheid kon leiden.

Ondanks deze maatregelen, lijkt het CWZ op de huidige locatie uit zijn voegen te barsten; zowel de oppervlakte van het ziekenhuis als de parkeergelegenheid groeit, na recente verwervingen, steeds meer het groen van park Jonkerbosch in. Vanuit de St. Nicolaasschool klinken reeds alarmerende geluiden, over het verdwijnende groen en de toename aan parkeeroppervlakte.

Wij wijzen het bestuur van het ziekenhuis graag op een geschikte locatie voor uitbreiding. Op 500 meter afstand van het CWZ is voldoende ruimte voor ontwikkeling. Niet alleen voor het ziekenhuis, maar ook voor de bijbehorende parkeergelegenheid is bij het toekomstige station Goffert alle mogelijkheid. Door de zichtlocatie aan het spoor en door de uitstekende bereikbaarheid per trein kan de zorginstelling hier nog eenvoudig andere belangrijke voordelen behalen. De connectie met de andere hightech ondernemingen die zich rond deze knoop gaan vestigen, zorgt voor een interessante synergie. Indien bijvoorbeeld alleen al de oogheelkundepoli zich hier met 90.000 patiënten per jaar zou vestigen, zou de parkeerdruk op de Jonkerboschlocatie al significant dalen.

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis verdient alle kansen in deze stad. Maar om te kunnen blijven uitbreiden roepen wij het bestuur van het ziekenhuis op om verder te kijken dan de huidige locatie. De locatie rondom het nieuwe station Goffert biedt volop kansen: we behouden dan niet alleen een belangrijke groene locatie in het park Jonkerbosch, maar tevens wordt de uitbreiding van het ziekenhuis dan ontwikkeld op een locatie waar zowel de toegang tot het openbaar vervoer als de ruimte om te  parkeren veel gunstiger zijn. En dat allemaal op één van de belangrijke nieuwe zichtlocaties van de stad. De kansen en de ruimte liggen er volop!

Raadsleden Tobias van Elferen (D66), Pepijn Boekhorst (Groen Links) en Janne Hendrix (PvdA) zijn woordvoerders Stedelijke Ontwikkeling voor hun fracties in de Nijmeegse raad.

 


 

 

One thought on “Opinieartikel in de Gelderlander

  1. I see a lot of interesting articles on your page.
    You have to spend a lot of time writing, i know how to save you a lot of work, there is a tool that creates unique, SEO friendly articles
    in couple of seconds, just search in google – k2 unlimited content

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *