Gelderlander, opinie en mijn stukje


Anderhalve maand geleden verscheen er een artikel van mij in de Gelderlander. Het was voor een gedeelte oude wijn in nieuwe zakken, maar voor velen wellicht een simpele uiteenzetting over hoe ik tegen natuur aankijk. Vandaar hieronder een integrale weergave van het stukje dat in de Gelderlander van 25 april jl. stond.

De ruimtelijke kwaliteit van de Citadel, het toekomstige centrum van Nijmegen Noord, staat stevig onder druk.
Zoals beschreven in de Gelderlander van maandag 3 oktober 2011 (Plannen Waalsprong fors omgegooid) is er als gevolg van de crisis en de lage vraag naar woningen de keuze gemaakt om het ambitieniveau naar beneden bij te stellen.
Dat betekent nogal wat. Het is immers van het grootste belang dat áls er een nieuw stadsdeel gebouwd wordt, dit in één keer goed gebeurt. Het staat er immers voor minimaal dertig jaar. De uitdaging ligt er dus in met minder geld een vergelijkbare kwaliteit te realiseren, of meer geld op te halen door meer grond te verkopen.
Zoals altijd staat bij dit soort overwegingen het openbaar groen en de natuur onder druk. Zeker gezien de fraaie uiterwaarden en het brede Waalpark binnendijks, worden de ogen van de speurders naar extra opbrengsten al snel naar het groen getrokken, dat daar maar vierkante meters ligt te kosten. In het groen gaan bouwen lijkt me echter een kwalijke zaak, om een drietal redenen.
Ten eerste is groen niet slechts een omgevingsfactor. Waar we de breedte van straten, het aanbod van parkeerplekken en de beschikbaarheid van wipkippen samen kunnen beschouwen als een integrale ervaring van de kwaliteit in een straat of wijk, is groen meer dan dat. Immers, groen is behalve een prettige aanvulling op de leefomgeving ook een ecologische aanjager en het zorgt voor recreatieve en educatieve waarde.
Ten tweede is er de belofte aan de huidige bewoners van Noord, en in het bijzonder Oosterhout. Terwijl zij al veel langer wachten dan verwacht op de voorzieningen die de Citadel zou gaan brengen, komt nu ook de groene omgeving ervan in beeld als sluitpost.
Tot slot is groen op een aantal plekken in de wijk natuurlijk onderdeel van het straatbeeld; een boom hier, een struik daar. Maar voornoemd park en buitendijks gebied zijn, gelegen tussen de beschermde Ecologische Hoofdstructuur en Natura2000-gebieden, van een wijkoverstijgend belang. De natuur in de uiterwaarden is bij Nijmegenaren uit de hele stad bekend; de grazende ganzen rond de kolk en de bloeiende graslanden met talloze bijzondere soorten, is niet af te wegen tegen elementen die slechts bijdragen aan een mooier straatbeeld.
De gemeenteraad heeft op 9 november 2011 niet teveel beperkingen willen opleggen aan de onderhandelingen over hoe de Citadel er in de toekomst uit moet komen te zien. Er moet in ieder geval met minder geld gezocht worden naar een oplossing voor gelijke ruimtelijke kwaliteit. Dat is al moeilijk genoeg. Toch ben ik van mening dat op dat moment de gemeenteraad de keuze had moeten maken om de natuur bij de Citadel buiten de zoekrichtingen te houden. Een amendement dat daartoe opriep haalde het echter niet, omdat de steun van de traditioneel ‘groene partijen’ ontbrak.
Daarmee liet de raad een uitstekende kans lopen om de eerder genoemde autonome waarden van natuur te borgen. En dat is een gemis. Als in een volgende fase de bestemmingsplannen of financiële ramingen weer naar de gemeenteraad komen, zal een fractie die de natuur bij de Citadel wil sparen voor de onmogelijke opgaaf staan een dekking te zoeken voor een dergelijke aanpassing. Daarmee heeft de politiek nagelaten waarvoor ze geschapen is: De scherpe kaders aangeven, waarbinnen de ontwikkelaars en de ambtenaren op zoek mogen naar oplossingen.
Met alle ontzag voor het bedrag dat de Citadel door de crisis minder krijgt aan ruimtelijke kwaliteit, wil ik de plannenmakers slechts oproepen om, nu de lente op haar hoogtepunt is, morgen even over de Oosterhoutsedijk te lopen. En dan even in het grastalud te gaan zitten kijken naar de natuur. Dit uitzicht kan in mijn ogen onmogelijk in een afwegingenbak met lantaarnpalen en parkeerplaatsen belanden. Financieel is er geen risico. Er stond nog niks gepland, dat moeten we alleen niet nu alsnog gaan doen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.