Kies voor los of vast

Iedere politicoloog, bestuurskundige (met of zonder designermontuur) of zelfs minimaal politiek geïntresseerde wist het al. Links-rechtsverdelingen doen er niet in het bijzonder meer toe in de politiek. Minstens zo belangrijk zijn de “progressief-consevatief”- of “liberaal-grote overheid”-spectra. Dat weet iedereen. Als mensen kiezen voor een partij, zouden ze dit allemaal in beschouwing moeten nemen in hun keuze. Maar toch wordt er niet naar gehandeld.

Ik kan er niet omheen dat veel mensen die “met hun hart” stemmen voor een linkse partij gaan en mensen die met “hun verstand” stemmen, kiezen voor een rechtse partij. Ik snap daar dus geen bal van. Ik geloof dat ik, los van standpunten, graag een ideologieën-stemwijzer zou willen maken. Voorbeeld: een vriend van mij is streng Katholiek. Priester in opleiding, dat werk. Hij zou, indien hij zijn geloof als leidraad neemt voor zijn politiek keuze moeten kiezen voor een ethisch conservatieve (exit Dierenpartij, GL en D66), anti-liberale (exit VVD en TON), godsdienstduldende (exit PVV en SP) partij moeten kiezen die het beste met hem voor heeft. CDA en PvdA blijven over. CDA is he-le-maal zijn ding.

Zo kun je alle mensen af; iedereen heeft volgens mij een idee over:

 1. In welke mate men overheidsbemoeienis wenst (dit uitgesplitst in ethiek en economie)
 2. Welke andere losse waarden men in een partij terug wil zien. Denk hierbij aan bijvoorbeeld fileproblematiek of onderwijs.

Het is van alle partijen min of meer bekend waar men zich in bovenstaand model bevindt. Bijvoorbeeld PvdA: Overheidsbemoeienis (ja en ja) en speerpunten: sociale egaliteit. VVD: Overheidsbemoeienis (nee en soms) en files en veiligheid. En natuurlijk D66: (nee en nee) en onderwijs, groen en cultuur.

Op basis van het bovenstaande durf ik rustig stellen dat er in nog veel mensen een D66-er schuilt. Ik zou graag de conserverende werking van PvdA en CDA de hele dag laten zien. Laten zien dat de aanpak van de crisis op zijn gat ligt door de gijzeling in het kabinet Balkenende 294 sub b. Dat men gewoon niet voor de Gemeenteraadsverkiezingen keuzes durft te maken. Dat we, telkens als deze pluchepartijen regeren, we als land een stap terug doen. Er gebeurt gewoon niets als deze molochen elkaar vast houden in een kabinet.

Maar dat doe ik niet. Ik laat liever mijn eigen geluid horen. Lekker vooruitstrevend. Er is werkelijk geen enkele belemmering om alles te bespreken in de politiek. En dat ga ik ook doen. Weg met ethische heilige huisjes, weg met “zo gaat dat nu eenmaal”. Harde keuzes om de crisis aan te pakken en compromisloos inzake cultuur en onderwijs.

Het heldere geluid van D66 is -toegegeven- best even wat onduidelijk geweest. Maar gelukkig is dat rechtgezet. Kiest u alstublieft voor progressie!

Onderstaand een sterk staaltje dronken politiek:

4 thoughts on “Kies voor los of vast

 1. Eindelijk, geen samenvattingen meer maar helder proza!

  Een puntje van kritiek: je smokkelt er bij D66 wel even een extra speerpunt bij, ik eis keuzes!
  Onderwijs en groen? Groen en Cultuur? Cultuur en Onderwijs? Wat sneuvelt er eerst in de (zeer nobele) kruistocht van progressie?

 2. Waarom dien ik me tot 2 speerpunten te beperken?
  Maar gezegd moet worden dat het speerpunt Onderwijs op lokaal niveau totaal anders van inhoud is, dan je landelijk gewend bent. je moet je voorstellen dat slechts op gebieden van onderwijsachterstandenbeleid en eventuele vestiging (voor zover het ruimtelijke ordening betreft) de raad over onderwijs spreekt. De “grote” keuzes inzake curricula en bjivoorbeeld geld per leerling zitten in principe in Den Haag.

  Zodoende het verschijnen en verdwijnen van speerpunten…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.