Mijn stuk over de Eendracht

EendrachtEr is heel erg veel  geschreven over de afspraken die de gemeente Nijmegen wil maken met NEC over hun trainingscomplex “De Eendracht”. Na een spannende tijd in de Nijmeegse politiek heb ik een stuk geschreven over de overwegingen die voor mij centraal stonden bij onze keuze. Ik ben er van overtuigd dat menigeen zijn vraagtekens heeft bij de positie van betaald voetbal-organisaties (BVO’s)  in Nederland. Vandaar dat ik de integrale tekst van deze overwegingen hieronder opneem. 

De afgelopen weken heeft de regionale pers vol gestaan over de keuze van de gemeenteraad om het College van Burgemeester en Wethouders te steunen in hun voornemen om NEC met een bedrag van €2,2 miljoen te steunen, door de terugkoop van een verwervingsrecht. Voor de fractie van D66 in Nijmegen hebben de onderstaande argumenten de doorslag gegeven in onze keuze.

 

   

Geen schade gemeente Nijmegen 

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, zal het bedrag dat nu in het voordeel van NEC valt, €2,2 miljoen bedragen. De fractie van D66 hecht er waarde aan drie kanttekeningen te plaatsen bij dit “voordeel” voor NEC: 

  1. Het blijft “op de rekening” staan bij de gemeente. De achterstallige huurpenningen, evenals de toekomstige huur tot medio 2011, komt daarmee gegarandeerd binnen. Dit is buitengewoon gunstig te noemen, daar NEC moeite heeft om aan deze verplichting te voldoen.
  2. Het bedrag wordt in zijn geheel “teruggehaald” bij NEC. De huur van NEC is momenteel onder de marktwaarde. Door de huur weer marktconform te maken, valt deze verkapte subsidie weg en wordt het eerder genoemde bedrag terugbetaald.
  3. Wellicht ten overvloede, maar het faillliet van NEC –dat door velen als een oplossing wordt gezien- zou een zeer groot negatief effect op de stad hebben. Daarbij gaat het niet alleen over een schare teleurgestelde fans, maar juist ook over de gemeentelijke financiën. Als we NEC nu failliet zouden laten gaan, zou dat aan huur dit jaar al een gat van  €800.000,- opeleveren! Daar komen de stadseconomisch nadelige gevolgen nog bovenop.

  

Optie of geen optie 

De gemeenteraad heeft in meerderheid besloten om afgelopen week een onderzoek te laten uitvoeren naar het bestaan van de optie tot koop, waar deze hele overeenkomst op gebaseerd is. Uit zijn onderzoek springen voor ons twee zaken naar voren: 

  1. Er is geen harde optie tot koop. Door het ontbreken van schriftelijke of mondelinge afspraken over koopvoorwaarden, is er geen sprake van een koopoptie.
  2. Er is een recht van NEC om te mogen onderhandelen met de gemeente met de intentie te verwerven. Tegen welk bedrag dit recht gewaardeerd moet worden, is een politieke vraag. Wij zijn van mening dat gezien de omstandigheden (gelijktijdige verhoging huur, geld blijft op rekening van de gemeente én de gemeente wil het complex graag bezitten) het bedrag redelijk is. Daarbijvinden wij van belang dat de waarde van het complex door een taxateur is vastgesteld.

Het rapport van mr. Lam in opdracht van de gemeenteraad kunt u hier (PDF) raadplegen. 

Toekomst 

Het zou van grote naïviteit getuigen om te denken dat er nu nooit meer geld naar NEC zal, mag of kan gaan. Toch hebben wij, op basis van wat we nu weten meer vertrouwen in de toekomst. Dit is op basis van twee belangrijke verschillen met vroeger, toen voetbalclubs er in alle rust een financiële puinhoop van konden maken.

Alleerst laat de KNVB clubs als NEC niet met rust. Driemaal per jaar moeten clubs nu hun financiële cijfers tonen. Hierbij wordt niet alleen getoetst aan liquiditeit en solvabiliteit, maar wordt ook gekeken naar het percentage dat spelerssalarissen van de omzet van de club uitmaken. Dit zeer zware toezicht is nog niet eerder voorgekomen en toont aan dat ook de KNVB genoeg heeft van de noodlijdende clubs en de bijbehorende gemeentelijke bijdragen.

De gemeenteraad vraagt ook om steeds meer inzicht. Waar vroeger een paar enthousiaste NEC-ers de politiek voldoende onder druk konden zetten, zijn die tijden lang voorbij. Mede op ons initiatief hebben wij om dit toezicht te waarborgen de brief met wensen en bedenkingen geamendeerd met dit amendement (PDF). 

Het bovenstaande biedt natuurlijk nooit harde garanties. Wij hebben echter op basis  van de bovenstaande voorwaarden en omstandigheden vertrouwen in de toekomst.Wij zien NEC als een verrijking van de stad, maar wel een die zijn zaakjes zelf op orde dient te brengen.

 Amen. Reacties mogen hieronder. Oja, en uw youtube-toetje (échte Nijmeegse helden):

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.