Rode Rinus

Een aantal weken geleden had ik het genoegen een inhoudelijke avond van de Jonge Democraten mee te maken. Onderwerp: Socialisme en de Vakbeweging. De avond beloofde interessant te worden, want hij zou worden geleid door Rinus Janssen, Rode Rinus voor initmi. Een gedreven vakbondsman van het allereerste uur. Zijn bevlogenheid is puur en aanstekelijk. Toch mocht hij op menige schoffering rekenen, toen hij gisteravond tijdens de raadsvergadering deed wat hij het beste kan: nadenken over wat het beste is voor mensen.

Toen Rinus Janssen een aantal weken geleden zijn lezing over de vakbeweging door de vorige eeuw heen hield, viel al snel op: hier staat een gepassioneerd voorvechter van werknemersbelangen. De Jonge Democraten, vaak in hun progressiviteit zéér liberaal, hingen aan zijn lippen. Als toeschouwer kon ik niet anders dan concluderen dat deze democraten binnen de kortste keren omgevormd zouden zijn tot rode vaandeldragers. En Rinus bleef aimabel; geen tirade tegen het groβkapital, maar een verhaal over solidariteit en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Of je het nu eens bent met hem of niet, zo iemand verdient alle egards waar het zijn mening over werk en inkomen betreft. Zo niet gisteren. Van Hooft (SP) was al snel bereid te doen alsof Janssen onderdeel uitmaakte van een complot van grootindustriëlen: “U was wel betrokken, maar u kent de feiten niet” (00:21:00) De naming and shaming van Van Hooft lukte zo fraai, dat bij het verlaten van de zaal er geschreeuw naar Janssen kwam van het publiek. “Verrader!”, “Lever je zetel in!” en minder frisse bewoordingen kreeg de bevlogen man na 40 jaar rode inzet naar zijn hoofd.

Los van of je het eens bent met de voorgestelde keuzes, is dit een grote schande. Indien men mij verwijt dat de dappere, noodzakelijke keuze die er gemaakt is in de omvormingen van de gesubsidieerde arbeid, die mensen verder helpt in plaats van klein houdt, a-sociaal zijn en veel te liberaal, dan ga ik graag het debat aan. Maar aan Rinus Janssen verwijten dat hij voorbij gaat aan de belangen van deze mensen, is, en dat weet Van Hooft, een schoffering. Janssen zal dit plan letter voor letter bestudeerd hebben en getoetst hebben aan zijn solidaire waarden. Tevens zal hij gekeken hebben naar de huidige kansen voor mensen in een subisidie-baan. En Rinus Janssen oordeelde dat het goed zat. Daar mag immer over gediscussieerd worden, maar de jij-bak naar Janssen is treurig en apert onterecht.

Ik zal het u sterker stellen. Mijn principes en uitgangspunten zijn enthousiast over het plan waarin we de gesubsidieerde arbeid met 75% terugdringen. Maar als gewetensvolle mensen als Rinus Janssen in dit plan geloven weet ik zeker dat ook het individuele werknemersbelang geborgd is. Daar wil ik Rinus hartelijk voor danken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.