Het TopsportInnovatiePark (TIP) – 1

TIPDe gemeenteraad van Nijmegen heeft haar volgende kluif te kluiven: midden in bezuinigingen van ongekende omvang en met een stormachtig effect op de stad, wordt binnenkort de raad gevraagd haar eerste Go/No-go-beslissing te nemen over het TopSportInnovatiepark (TIP). Ik zal trachten het voor u in een notendop te verslaan en toe te lichten, met alle gevaren van dien.

 
Het plan van TIP behelst het volgende: Als we topsportclubs uit Nijmegen (voetbal, volleybal, judo, basketbal, turnen), onderwijs (HAN, opleidingen die met sport, bewegen en gezondheid van doen hebben) en de medische sector (St. Maartenskliniek) bij elkaar zetten, dan ontstaan er een aantal voordelen:

 1. Deze fysieke samenkomst zorgt voor versterking van het topsportklimaat. Wat dat precies is, weet ik als non-sportieveling echt niet. Ik neem aan dat ermee bedoeld wordt dat er een prestatiesfeer ontstaat.
 2. Het samenbrengen van de drie pijlers zorgt voor onderlinge versterking. Dat lijkt me helder. Ik zou als fysiotherapeut in opleiding dolgraag eens aan de kuiten van De blonde Vïking zitten.
 3. De financiering kan worden gekapitaliseerd (ppt) , dit betekent dat met de toekomstige opbrengsten uit de exploitatie en verhuur van  het TIP,  nu de enorme investering kan worden gerechtvaardigd. Daardoor is er geen jaarlijkse bijdrage uit de Nijmeegse schatkist.
 4. Er kunnen Europese en Rijkssubsidies worden aangevraagd. Dit is altijd wel mogelijk, maar door deze samenwerking kan deze mogelijkheid ook bijdragen aan een gedeelte van dit plan, het uitbreiden van het NEC-tadion met een tweede ring, naar 16000 plaatsen. Dit losse doel is als zodanig niet subsidiabel.

Nadelen en risico’s:

 • Er verwdijnt een stuk groen van het Goffertpark:

 • Er is kans op meer (parkeer-)overlast voor de omwonenden;
 • Er zijn aanzienlijke financiele risico’s indien de partners (huurders) de huuropbrengsten niet kunnen betalen

Al het bovenstaande maakt dat binnenkort de eerste Go/No-go-beslissing genomen moet worden. De gemeenteraad heeft nameijk een drietal momenten waarop ze de stekker uit dit plan kan trekken. Dat zit als volgt:

Moment: Beoordelingsfactoren Wanneer?
Go/No-Go1 Randvoorwaarden inzake risico’s Nu
Go/No-Go2 Getekende afspraken met huurders/partners dec 2011
Na aanbesteding Aanbestedingsresultaat 2012

 

Voor de beoordeling van de randvoorwaarden op dit moment heeft de raad o.a. een geheime risiconota laten opstellen. Dat klinkt nogal geheimzinnig maar die is geheim, omdat erin staat welke risico’s reeds meegenomen zijn in de financiën. Stelt u zich immers eens voor dat de gemeente al rekening houdt met het scenario dat bijvoorbeeld de turners drie jaar lang geen huur kunnen betalen; in zo’n geval is het niet erg waarschijnlijk dat de turnvereniging zich aan haar betalingsafspraken houdt. Maar dit is dus een fictief voorbeeld.

De komende tijd zal de raad middels hoorzittingen, ambtelijke vragen en debatten een eerste Go/No-Go-besluit gaan nemen.

Zo. Nu weet u het zo’n beetje. Uit het vermoeden dat een fiks gedeelte van mijn achterban zich zelden met deze problematiek bezighoudt, ben ik toch wel erg benieuwd naar uw reacties. Ook als u niet van NEC houdt. Iemand TIPs?

5 thoughts on “Het TopsportInnovatiePark (TIP) – 1

 1. Tobias, vraag.

  Sporten als voetbal en hockey kennen een clubcultuur. Ze hebben vrijwilligers, en genereren bar-omzet. Daardoor kan de vereniging financieel goed uitkomen.

  Turnen, judo en basketbal moeten het vooral hebben van de contributie. Ze huren een zaal, en genereren geen baromzet. Er is dus geen marge. Bovendien stoppen kinderen vaak na hun 12e met deze sporten, ( in ieder geval turnen), en daarna blijven alleen de talenten over die dure topsport beoefenen. Alleen de echte toppers trekken sponsorgeld aan.

  Hoe moet het Tip draaien op dit soort “armlastige” sporten?

  Groet, Betty

  Hoe moet het Tip financieel draaien wanneer het deze armlastige sporten

 2. Dag Betty,

  Een erg goede vraag. De zaalhuren van de clubs zijn niet mals, en ze missen inderdaad een eigen clubhuis. Toch zijn veel deelnemende topclubs voornemens en overtuigd deze huur op te kunnen brengen.

  De verschillende clubs zullen overigens over dit onderwerp bevraagd gaan worden in de Hoorzitting, die op 28 en 29 maart gehouden gaan worden.
  We zullen aan de hand van o.a. die informatie oordelen of we vertrouwen hebben in de mogelijkheden vande clubs om op de lange termijn aan hun financiele verplichtingen te voldoen. Ik zal er tegen die tijd zeker nog eens een blog over schrijven.

  Dank voor je vraag!

  met vriendelijke groet,

  Tobias

 3. En hoe zit het met de monumentenstatus van het park als geheel en het stadion als beschermd complexonderdeel (Raadsbesluit d.d. 14 juli 2004, raadsvoorstel 130/2004). De redengevende omschrijving laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Wordt het Goffertpark van de gemeentelijke monumentenlijst afgevoerd of wordt de redengevende omschrijving aangepast?

  Als het TIP gerealiseerd wordt, blijft van het bosgebied niet veel over, al was het alleen maar omdat – uit het oogpunt van sociale veiligheid – de route tussen Stadionplein en Weg door Jonkerbos van een overvloed aan openbare verlichting moet worden voorzien. De onderbegroeiing is al tot klomphoogte teruggebracht.

  Het Bestemmingsplan Nijmegen Goffert-Winkelsteeg dat pas in 2008 geactualiseerd is, moet nu al weer op de schop. Binnen de bescherming die dat vigerende plan biedt, kan het TIP niet gerealiseerd worden. Kennelijk stelt een bestemmingsplan evenals als de monumentenstatus in de praktijk niets voor.

  Ik heb inmiddels begrepen dat het horen van inwoners met een grote korrel zout genomen moet worden… Bewoners van de Emancipatiebuurt in de wijk Goffert zijn niet vertegenwoordigd in klankbordgroep TIP en ook niet uitgenodigd voor de hoorzitting. De informatie op de gemeentelijke website en in De Brug is op z’n minst misleidend.

  Hoe zou het toch komen dat er mensen zijn die denken dat de uitkomst bij voorbaat vast staat!? Het reclamebord met het opschrift “Topsport- en Innovatiepark” en wat daar allemaal inkomt, staat al sinds augustus 2009 zonder vergunning langs de Busserweg in de openbare ruimte . Ik vrees dat de verdere verloedering van het gemeentelijke monument Goffertpark niet meer te stuiten is.

 4. Beste Tobias,

  Met betrekking tot de genoemde voor- en nadelen in je interessante uiteenzetting het volgende:

  1 – wat een topsport klimaat is, blijft inderdaad onduidelijk. Ook voor mij als sporter. Prestatiedrang wordt mi niet zozeer gevormd door de accomodatie maar meer door het klimaat binnen een vereniging en de nabijheid van sterke competitie.

  2 – onderlinge versterking betwijfel ik. voor zover ik kan inschatten zijn fysiotherapeuten niet 24/7 nodig en zijn zij behoorlijk mobiel. de nabijheid van goede sportfaciliteiten kan vooral interesant zijn voor de sportopleiding zoals genoemd. Mits de HAN deze faciliteiten niet al heeft, kunnen zij een deel van de exploitatie op zich nemen. Dit betekent wel, dat elders in de stad sportfaciliteiten leeg komen te staan (en wie gaat deze dan gebruiken als ook andere sportverenigingen naar de neiuwe faciliteiten trekken). Kapitaalverlies is het gevolg.

  3 – elke nieuwe ontwikkeling is op zijn minst op papier te kapitaliseren, dit is niet zozeer een voor- of nadeel te noemen. Het is slechts een inschatting van de toekomstige kasstroom met diverse ingebakken risico’s. Afhankelijk van de politieke wil zijn deze risico’s acceptabel of niet. Zijn de huururen en de opbrengsten in de kasstroom verwachting realistisch of zijn deze optimistisch te noemen.

  4 – subsidies zijn mogelijk, maar afhankelijkheid van subsidies vergroot de kans dat de gemeente moet bijspringen.

  De voordelen zijn mi dus niet zo groot en de kans dat de gemeente significant zal moeten bijspringen is aanwezig. Belangrijker is dus in deze kwestie het potentieel voor de stad zelf (behouden hoge inkomens, verkleinen criminaliteit, aantrekken evenementen, doorontwikkelen HAN etc). Men hoeft er niet vanuit te gaan dat het ontwikkelen van een groot sportcentrum kosteloos zal zijn voor de gemeente. De vraag is meer, hoeveel is men bereid erop toe te leggen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.